Här är bilder på några av de tusentals mindre och större objekt vi utfört under årens lopp, bl.a. Skattehuset i Enköping, f.d. BACHO-verktygs entré (nuv. J.P. Johanssons museum), bilhallar, toaletter, duschar, ytter-och innertrappor, friserslonger o.s.v.